Cambra de Palam

Notícies

16/06/2020

Nota de premsa. Conveni de col·laboració entre Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank

La Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora


• El conveni firmat entre la Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’activitat emprenedora dels col·lectius amb més dificultats.
• També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19.


Palamós, juny del 2020. – El president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós, Pol Fages, el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank, Gemma Batlle, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.
Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia de finançament compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.
Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de fins a 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per la Cambra de Comerç de Palamós.
El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.
En virtut d'aquest conveni, la Cambra de Comerç de Palamós es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament.
La Cambra de Comerç de Palamós té com a missió representar, promoure i defensar els interessos generals de les activitats econòmiques de la seva demarcació. Participa activament al desenvolupament econòmic i empresarial, lidera la creació, consolidació i desenvolupament de les empreses i, alhora, potencia la competitivitat i sostenibilitat al teixit empresarial. Ofereix, entre d’altres, els següents serveis: Elaboració del pla d’empresa i de l’estudi de viabilitat, així com assessorament sobre tràmits oficials i subvencions.
MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia de finançament especialitzada,


MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.
A Catalunya, MicroBank va finançar l'any passat 32.734 projectes per un import total de 232,5 milions d'euros, dels quals 125,7 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 97,3 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 9,5 milions a altres finances amb impacte social.

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores
En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. MicroBank ha firmat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal