Cambra de Palamós

La Cambra

Finançament

Els ingressos o recursos amb els quals compta la Cambra provenen de dues fonts clarament diferenciades:

1.-Recurs cameral permanent estipulat legalment com a taxa parafiscal que paguen les empreses que es constitueix pels conceptes següents:

D’una banda, el 2% girat sobre les quotes tributàries de l'Impost d'Activitats Econòmiques i d’una altra, per una de les dues opcions següents; o bé l’1,5 per mil girat sobre els rendiments de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, o bé el 0,75% girat sobre la quota líquida de l'Impost sobre Societats en el tram comprès entre 0.01 i 60.101,21 euros de quota (Per a les porcions de la quota líquida de l'Impost sobre Societats que superin aquest límit, s’estableix uns tipus que van del 0,70 al 0,01%).

2.-Autofinançament per ingressos que s’obtenen de les activitats que es desenvolupen.

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal