Cambra de Palam

Comerç

Dinamització Comercial

Què és un pla de dinamització?

Un pla de dinamització comercial és un conveni de col·laboració entre diverses entitats i el sector comercial d’una població per planificar i desenvolupar accions de millora del comerç instal·lat en trama urbana, gestionant conjuntament una determinada zona de concentració comercial per competir amb garanties de futur davant l’evolució de nou formats de distribució comercial.

Qui participa en un pla de dinamització?
Per descomptat el sector comercial, representat per associacions de comerciants o entitats creades pel mateix sector. Ajuntaments, Cambres de Comerç, Patronats de Turisme i Comerç, Diputacions o qualsevol altre entitat amb inquietuds en matèria de comerç interior.

Com es desenvolupa?

El primer requeriment és la voluntat de potenciar el sector comercial de la població i d’executar programes d’actuació comercial conjunta.

  • Delimitació d’una zona que compleixi els requisits de concentració i amplitud d’oferta.
  • Estudi de la zona comercial.
  • Direcció mitjançant un professional que desenvolupi estratègies bàsiques de dinamització comercial.

Quines són les accions de millora?

  • Accions encaminades a millora del paisatge comercial urbà de la població, peatonalització de carrers, millora de zones vianants, creació de zones de vianants, millora de mercats municipals, creació i millora de zones d’aparcaments...
  • Accions de promocions i publicitat conjuntes del comerç.
  • Accions de millora de serveis adreçats al clients.
  • Accions de millora de serveis als propis comerciants.
  • Assoliment de centres comercials a cert obert instal·lats en els nuclis de les poblacions.

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal