Cambra de Palamós

Empresa

Serveis » Tribuna arbitral

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós forma part del Tribunal Arbitral de Girona. La finalitat d’aquest, és la de sotmetre la solució de discrepàncies o qüestions litigioses que poden sorgir entre persones, mitjançant l’arbitratge.

Ofereix la resolució ràpida, eficaç i econòmica de les controvèrsies en matèria mercantil i civil, per una via diferent a la de la jurisdicció ordinària, mitjançant un laude dictat per un o tres àrbitres. Cal incloure la clàusula arbitral en els contractes o actes jurídics.

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal     Crèdits