Cambra de Palamós

Comerç Exterior

Ajuts a la internacionalització » Xpande digital

Xpande Digital: Pla de Marketing Digital per la Internacionalizació de Pimes
Descripció Necessites un pla de Màrqueting Digital per mercats exteriors?

Accedeix a nous mercats amb les eines del Màrqueting Digital

Us ajudem a posicionar digitalment la vostra empresa per competir en els mercats internacionals

Elaborem un pla d'acció de màrqueting digital personalitzat en un país de la seva elecció, amb suport financer per desenvolupar-lo


Li facilitem orientació estratègica en funció del mercat al qual s'adreça i del producte / servei que ofereix, dotant-li a més a més les eines necessàries per enfortir-se en el mercat objectiu, ajudant-li a seleccionar les accions de màrqueting digital més adequades en funció del seu client, producte , servei i país.

Li oferim ajudes econòmiques per desenvolupar el seu Pla de Màrqueting Digital Internacional al mercat de la seva elecció ( fins a 2000 €).
Beneficiaris Pimes espanyoles que vulguin fomentar i potenciar el màrqueting digital com a eina bàsica per millorar el seu posicionament en mercats internacionals.

Els beneficiaris del Programa Xpande Digital són petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms, d'acord amb la definició de Pime de la UE.

S'adreça a empreses industrials, comercials, de serveis, sense perjudici del ple respecte al que disposen els Reglaments o Directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.

El Programa Xpande Digital es dirigeix ​​a aquelles empreses que comptin amb seu social, delegació o establiment a la demarcació del Baix Empordà.

L'empresa ha de disposar de pàgina web operativa.
Ajut El Programa s'articula en les següents fases:

Fase I d'Assessorament.

Anàlisi detallada de la seva empresa amb l'objecte de desenvolupar un informe de recomanacions i un pla d'acció en màrqueting digital internacional.

COST FASE I: Aquesta fase és GRATUÏTA per a les empreses. El cost del servei està 100% finançat entre FEDER, ACC1O i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Palamós.

Fase II d'Ajudes.
Per a la posada en marxa del pla de posicionament en línia de la seva empresa en el mercat objectiu

COST FASE II: Aquesta fase té un cost per a l'empresa del 50% de la inversió realitzada. L'empresa avançarà el 100% del cost i rebrà a posteriori un 50% d'ajuda sobre les despeses de màrqueting digital considerades elegibles pel programa que es justifiquin correctament per l'empresa, fins a un màxim de 4.000 € (IVA no subvencionable)
Durada 2017
Data de sol·licitud 2017
Entitat

Documents importants a descàrregar:

 

full participació programa 

convocatòria xpande digital 

conveniempresa-cambra 

informació despeses elegibles 

 

Per més informació contactar amb:

guillem@cambrapalamos.org  o bé

972314077 


Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal