Cambra de Palamós

Comerç Exterior

Ajuts a la internacionalització » Innocámaras 2017

Innocámaras 2017
Descripció InnoCámaras és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut.
Amb aquesta finalitat, es posa a disposició de les Pimes la possibilitat de desenvolupar “Plans Individuals de suport a la innovació”, que consisteix en el desenvolupament d’un pla de sensibilització i suport tutoritzat que inclou dues fases:
Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.
El finançament per al desenvolupament d’aquests serveis és d’un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Palamós.
Fase II Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.
Aquesta segona fase estarà subvencionada fins a un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea d’un pressupost màxim de 7.000 euros a partir de proveïdors externs dels serveis requerits que hagi detectat el diagnòstic.

Beneficiaris El programa INNOCÁMARAS pot ser una bona eina per a les petites i mitjanes o autònoms empreses que estiguin pensant en implementar processos d’innovació o creguin que han de començar a posar-los en pràctica.
Ajut Fase 1 gratuïta

Fase 2 subvenció del 50% sobre una actuació màxima de 7.000€
Durada Juny-Desembre
Data de sol·licitud 25 de juny de 2017
Entitat

Cambra Comerç de Palamós.

Documentació:

programa  

Podeu sol·licitar tots els anexos que apareixen en format word. ( model sol·licitud participació en el programa pàg.22)

Despeses elegibles 

( projectes subvencionables) 

 + enviar documentació a guillem@cambrapalamos.org


Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal