Cambra de Palamós

Comerç Exterior

Tramitacions

Les Cambres Oficials de Comerç són els organismes exigits per gran nombre de països destinataris de les exportacions espanyoles per expedir o legalitzar molts dels documents requerits, entre els quals podem destacar el certificat d’origen, de lliure venda, el visat de factures d’exportació, reconeixement de signatura, Quaderns A.T.A., etc...

Certificat d'origen

Què és i per a què serveix?
El certificat d’origen, és un document que serveix per acreditar davant l’autoritat duanera d’importació que la mercaderia que en ell es detalla s’ha fabricat o produït al país que s’indica com el d’origen.
Aquesta acreditació de l’origen resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació i els règims preferencials derivats d’acords entre ambdós països.

Què cal fer per obtenir-lo?
Cal demanar els impresos a la Cambra de Comerç, i una vegada degudament complimentat per l’empresa, a la Cambra posem la signatura i el segell que dóna fe de les dades que s’indiquen.
Accediu a la informació facilitada pel Consejo Superior de Cámaras clicant sobre l’imatge

Quaderns ATA

Els quaderns ATA són documents que tramiten les cambres de comerç per a l’exportació temporal de mostres comercials o material professional. Accediu a la informació facilitada pel Consejo Superior de Cámaras clicant sobre l’imatge

ICCAT

“INTERNATIONAL COMMISSION for the CONSERVATION of ATLANTIC TUNAS”
COMISIÓN INTERNACIONAL para la CONSERVACIÓN del ATÚN ATLÁNTICO

Des de 1995, les Cambres de Comerç són els organismes encarregats d’emetre i validar els Documents Estadístics que, inicialment es van crear dins del marc de la Comissió ICCAT, per a l’exportació de tonyina vermella al Japó.

Posteriorment, aquests documents han ampliat el seu àmbit d’aplicació fins arribar a ser necessaris per a operacions d’exportació, importació i reexportació d’espècies com: la tonyina vermella, el peix espasa i el “patudo de l’Atlàntic”.

Accediu a la informació facilitada pel Consejo Superior de Cámaras clicant aquí.

Certificats de lliure venda

Certificació d’empreses censades

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal