Cambra de Palam

Formació

Formació a mida

Què és el servei de formació a mida de la Cambra?

La realitat cada cop més canviant de del nostre entorn fa que les necessitats formatives dels professionals siguin cada cop més concretes. Això significa que l’equip humà i la motivació del grup són elements claus a l’hora de planificar i executar nous projectes.

En aquesta línia i amb l’objectiu de facilitar a les empreses les eines necessàries per al seu posicionament en el mercat actual de cara a aconseguir millorar resultats, la Cambra li ofereix el servei de Formació a Mida.

Avantatges de la formació a mida

 • Formació pràctica i aplicable.
 • Augmenta la cohesió dels equips de treball.
 • Ajuda a tenir visions comuns.
 • Genera actituds positives davant de processos de canvi.
 • Fa que tota l’organització parli el mateix llenguatge.
 • Formació personalitzada i de qualitat que assegura la cobertura de les necessitats de l’empresa.
 • Flexibilitat quant a calendaris, horaris, continguts i lloc de celebració.
 • Permet una major rapidesa en l’aplicació dels coneixements adquirits en comparació amb la formació oberta.

Àrees temàtiques

 • Informàtica aplicada a la gestió
 • Gestió comercial i comptable
 • Habilitats Directives
 • Recursos Humans
 • Gestió comercial
 • Sistemes de qualitat
 • Medi Ambient
 • Prevenció de riscos
 • Tècniques de comunicació i arxiu
 • Sistemes informàtics de disseny
 • Idiomes

Metodologia

Tots els programes es desenvolupen amb una metodologia dinàmica, que incorpora diferents factors, com són l’exposició dels especialistes, l’intercanvi d’experiències, la simulació de casos reals i la discussió en grup de la resolució de casos pràctics.

Què ha de fer una empresa davant una necessitat formativa molt concreta?

 • Posar-se en contacte amb la nostra àrea de formació per comunicar-nos la seva necessitat.
 • L’àrea de formació el.labora una proposta preliminar de contingut i econòmica per desenvolupar l’acció formativa i la presenta a l’empresa.

Si l'empresa està interessada:

 • Es fa una visita amb el professional encarregat de l’àrea de formació de l’empresa amb l’objecte de:
 • DIAGNOSTICAR LA NECESSITAT FORMATIVA: fent una anàlisi a mida per identificar les àrees de millora a través d’un intercanvi d’informació entre l’empresa i el centre de formació.
 • ELABORAR EL PROJECTE FORMATIU: planificant una formació a partir d’unes necessitats detectades, d’acord amb uns horaris i temporalització adequats i valorant el lloc més adient per a la seva implementació (formació en el centre o a l’empresa)
 • VALORAR EL PROJECTE FORMATIU: el pagament de la formació, pensada en termes d’inversió, no de costos, pot  ésser:  totalment a càrrec de l’empresa, beneficiant-se dels descomptes de la Cambra de Comerç, amb bonificacions segons el nou model de formació contínua, l’import de la formació és deduïble en l’IRPF o en l’impost de societats.
 • DESENVOLUPAR EL PLA DE FORMACIÓ A MIDA: la formació ha de donar la capacitat d’aconseguir els resultats previstos a partir d’una eficient impartició, un seguiment i control de tota l’acció formativa i una valoració final dels resultats obtinguts.

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal