Cambra de Palam

Indústria i serveis

Gremis i associacions empresarials

AECORK

AECORK aglutina les empreses dedicades a la fabricació i/o comercialització de productes de suro que tenen el seu centre de treball a Catalunya. Actualment estem parlant d’unes 70 empreses que representen al voltant del 95% dels fabricants surers de Catalunya.

L’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya, AECORK, va ser creada l’any 1977 (els seus estatuts van ser aprovats l’onze de juliol de 1977) seguint la trajectòria de l’anomenat “Grupo Provincial de la Industria y Comercio del Corcho” creat l’any 1962. Aquest darrer substituïa d’altres associacions industrials sureres que pràcticament es remunten a l’any 1750 quan es va implantar la indústria suro-tapera.

AECORK disposa de 10 comissions de treball que tenen per objectiu el seguiment especialitzat de diversos temes.

Funcionalment estan integrades per un membre de la Junta Directiva, representants de les diferents empreses associades, assessors externs i estan coordinades des de l’Associació.

C/ Miquel Vincke i Meyer nº 13
Tel. 34 972 30 02 27
Fax 34 972 30 28 70
17200 PALAFRUGELL (Girona)
E-mail: aecork@aecork.com

AECORK

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal