Cambra de Palam

Indústria i serveis

Punt d'innovació CIDEM

Xarxa PIC

La Xarxa de Punts d'Innovació CIDEM (PIC) està formada per organismes intermedis que actuen com a aliats estratègics del CIDEM, dissenyant i executant la política d’innovació i apropant a les pimes informació clau per a l’activitat empresarial. La xarxa PIC dissenya programes que s’ajusten a les necessitats del territori en el què actua i crea sinèrgies entre els integrants d’aquest teixit industrial. 

La xarxa PIC ofereix un servei personalitzat, gratuït i de qualitat acreditada amb la certificació amb la norma ISO 9001.

Els serveis que ofereixen els PIC són:

 • Resoldre les consultes que plantegen les empreses i/o nous emprenedors.
 • Dissenyar i executar polítiques de promoció de la innovació:
  • Plans d’innovació.
  • Dinamització de clústers.
  • Projectes pilot per facilitar la incorporació per part de les empreses de noves tècniques avançades de gestió.
  • Desenvolupament de proves pilot sobre tecnologies emergents en el territori.
  • Foment de l’emprenedoria.
  • Accions de sensibilització sobre aspectes vinculats amb la innovació i la tecnologia.     

Punt d’Innovació CIDEM Baix Empordà
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n
17230 Palamós
Sr. David Sánchez
Tel. 97 231 40 77
davidsanchez@cambrescat.es
 

AECORK Ajuts CIDEM 2007

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal