Saltear al contenido principal

INDUSTRIA 4.0

COMPETITIVITAT

El programa Industria 4.0 té com a objectiu la transformació digital de les pimes del sector industrial, ajudant-les a integrar eines competitives clau, i a maximitzar les oportunitats que la denominada Industria 4.0 els hi ofereix per reactivar la seva activitat, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

FASE I – Diagnòstic Assistit en Industria 4.0

Consisteix en la realització d’un anàlisi exhaustiu per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0 de l’empresa, tant a nivell intern com extern. El procés de diagnosi finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

FASE II – Ajudes pel Pla Personalitzat i Implantació (PPI)

Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dóna suport a l’empresa en la implantació de les solucions identificades en el diagnòstic.

El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la Fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000€, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 10.000€ (convocatòria 2023). Ajuda finançada pel Fons FEDER.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o representant) i l’aplicació Autofirma.

Les empreses de la demarcació de la Cambra de Palamós es poden presentar a les convocatòries de la Cambra de Comerç de Girona

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 24 de febrer a les 9:00h. i finalitzarà el 31 de maig de 2023 a les 14:00h. (o fins esgotar pressupost).

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa

Volver arriba