Cambra de Palam

Indústria i serveis

Presentació

  • Servei d’assessorament i informació sobre ajuts.
  • Informació sobre polígons industrials (emplaçament, disponibilitat del sòl, condicions, serveis, etc.).
  • Informació sobre normativa d’ordenació del territori que afecta l’activitat industrial
  • Assessorament fiscals en temes relacionats amb la indústria
  • Servei d’assessorament en patents i marques
  • Servei d’assessorament respecte la normativa medi ambiental
  • Borsa de subproductes
  • Servei d’assessorament tecnològic
  • Ajuts a la millora tecnològica
  • Tràmits administratius per tot tipus de permisos i instàncies amb els diferents òrgans de l’Administració Pública que ajudin a millorar les infraestructures viàries, aspectes relacionats amb el medi ambient i la indústria així com amb l’ordenació del territori.

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal