Saltear al contenido principal

InnoCámaras

COMPETITIVITAT

El programa InnoCámaras té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la innovació.

FASE I – Assessorament especialitzat a la PIME

Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

FASE II – Pla de recolzament a la innovació.

Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dóna suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la Fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000€, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500€ (Convocatòria 2023). Ajuda finançada pel Fons FEDER.

La presentació de sol·licitud s’ha de realitzar a través de la seu electrònica i s’ha de disposar de signatura digital (del titular o representant) i l’aplicació Autofirma.

Les empreses de la demarcació de la Cambra de Palamós es poden presentar a les convocatòries de la Cambra de Comerç de Girona

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 24 de febrer a les 9:00h. i finalitzarà el 31 de maig de 2023 a les 14:00h. (o fins esgotar pressupost).

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa

Volver arriba