Saltear al contenido principal

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

El departament internacional de la Cambra de Palamós ofereix a les empreses assessorament personalitzat en les diverses etapes d’internacionalització, a més de donar respostes als dubtes del dia a dia que se’ls plantegin en l’activitat exportadora i/o importadora.

També programem sessions informatives amb experts que imparteixen les darreres novetats en el comerç internacional (p.e. Brexit, Incoterms 2020…)

Pel que fa a la tramitació de documents, les cambres som l’òrgan competent per l’emissió de certificats d’origen (determinen l’origen de les mercaderies que s’importen i exporten, condicionant el tractament aranzelari a la importació), legalització de documents comercials, certificats de lliure venda i quaderns ATA (document d’admissió temporal de mercaderies vàlid en els països membres de la cadena, que permet a les empreses i professionals expedir mercaderies fora de la UE per després retornar-les a Catalunya agilitzant i simplificant els tràmits duaners).

La Cambra de Palamós participa en la promoció del Pla d’Acció Internacional (PAICambres), dissenyat i planificat per les Cambres de Catalunya a partir de la situació econòmica actual i el potencial de les empreses. Anualment s’organitzen sessions informatives per països, així com missions comercials, directes i inverses, perquè les empreses puguin trobar i establir relacions comercials amb clients potencials i obrir nous mercats d’exportació.

 

Enllaços d’interès:

ACCESS2MARKETS (Comissió Europea)

Informació de tots els països de la UE i més de 120 mercats d’exportació de tot el món, producte a producte sobre aranzels i impostos, procediments duaners, normes d’origen, obstacles comercials, requisits de productes i estadístiques.

 

ICEX España Exportación e Inversiones

Entitat pública empresarial d’àmbit nacional que té com a objectiu promoure la internacionalització de les empreses espanyoles y promoció de la inversió estrangera. 

 

ACCIÓ

Agència per la competitivitat de l’empresa adscrita a la Generalitat de Catalunya, és el referent públic per contribuir a la transformació de les empreses catalanes. Compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món, 7 delegacions a Catalunya i col·labora amb institucions públiques i privades per fer avui l’empresa del demà.

 

GUIA ORIGEN DE LES MERCADERIES

Guia pràctica sobre totes les qüestions relatives a l’origen de les mercaderies que són rellevants pel comerç internacional. 

 

DIRECTORI D’EMPRESES EXPORTADORES

Informació estadística oficial i actualitzada, sobre les empreses espanyoles que exporten i/o importen béns, amb detall de productes, països, anys d’activitat, informació de contacte, etc. 

 

BASE DE DADES DE COMERÇ EXTERIOR

Informació estadística oficial i actualitzada, sobre les empreses espanyoles que exporten i/o importen béns, amb detall de productes, països, anys d’activitat, informació de contacte, etc. 

 

EEN (Enterprise Europe Network)

Cerca activa de socis als països membres de la xarxa EEN (xarxa de pimes europea, abastant Europa, Orient Mitjà, Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina). La Borsa d’oportunitats de negoci és una excel·lent base de dades per trobar i donar-se a conèixer entre empreses internacionals. 

 

PRODECA – Promotora dels aliments catalans

Empresa pública adscrita a la Generalitat de Catalunya que promou els aliments catalans a Catalunya i al món, i proporciona serveis de comercialització i suport en internacionalització de l’empresa agroalimentària catalana.

Volver arriba