Saltear al contenido principal

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS

INTERNACIONAL

CERTIFICATS D’ORIGEN

La seva finalitat és determinar l’origen de les mercaderies que s’importen o exporten, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari. L’origen condiciona el tractament aranzelari que se’ls hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE o el país tercer d’exportació, així com determinar els règims preferencials derivats d’acords entre països.

 

QUADERNS ATA

Document d’admissió temporal de mercaderies vàlid en els països adscrits a la cadena ATA, que substitueix als documents nacionals d’exportació i importació temporal. 

Serveix per treure la mercaderia fora de les fronteres comunitàries amb caràcter temporal, amb qualsevol tipus de mercaderia que no sigui de naturalesa perible (aliments i begudes), o que requereixi una elaboració o reparació, sense haver de dipositar fiança a les duanes dels països que es visiten.

  • Fires i exposicions de caràcter comercial, tant privades com oficials.
  • Mostres comercials perquè els viatjants de comerç ensenyin el seu mostrari a diferents països sense la necessitat de canviar de documentació.
  • Realització de treballs de tipus professional, com per exemple músics, espectacles, esdeveniments esportius, instal·lacions tècniques, premsa, etc. 

Per obtenir un Quadern ATA es necessari dipositar una garantia a la Cambra per afrontar les possibles reclamacions duaneres (% segons país). Queden exempts d’aquesta garantia els Quaderns ATA amb destí Andorra per músics, teatres i espectacles.

 

CERTIFICATS DE LLIURE VENDA

Els Certificats de Lliure Venda poden ser sol·licitats per autoritats sanitàries o els propis importadors per poder exportar els productes, ja que aquests certifiquen que són de lliure venda o comercialització en el mercat espanyol, de conformitat amb les disposicions vigents en el país d’origen del mateix. També permet complir amb un dels requisits per registrar els productes o marques en altres països i possibilita determinats permisos i homologacions.

 

LEGALITZACIONS

A més dels certificats d’origen, en algunes ocasions les autoritats duaneres dels països de destí requereixen altres documents legalitzats per entrar productes al país. Per a aquest requeriment és indispensable la intervenció d’un organisme de confiança autoritzat.

La Cambra de Palamós som òrgan competent per a la legalització de documents destinats a l’exportació, com ara factures, packing list, certificats de qualitat, conformitat etc.

Volver arriba