Saltear al contenido principal

XPANDE DIGITAL

INTERNACIONAL

El programa Xpande Digital té com a objectiu ser més visibles a la xarxa i incrementar el nombre de contactes que arribin mitjançant internet amb mesures com millorar el posicionament web als cercadors internacionals, decidir quines xarxes socials cal utilitzar i controlar la rendibilitat de la inversió a internet.

A la convocatòria extraordinària de 2020, el programa s’ha centrat en oferir ajudes econòmiques per a l’execució dels plans de Màrqueting Internacional, amb un finançament màxim de 4000€, si bé el Pla pot ser de major quantia. En aquesta convocatòria extraordinària les despeses que es realitzin seran cofinançades al 100% pel FEDER i prefinançades per les empreses beneficiàries

FASE II – Ajudes econòmiques per a l’execució de plans de Màrqueting Digital Internacional

L’empresa ha d’aportar el Pla de Màrqueting Digital Internacional que es suportarà econòmicament d’acord amb els conceptes de despeses elegibles i consideracions generals recollits en l’Annex IV de despeses elegibles.

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS (TANCADES):

Convocatòria Extraordinària 2020

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa

Volver arriba