Saltear al contenido principal

Kit Digital

COMPETITIVITAT – Fons Next Generation

La Cambra de Palamós ajudarà a les empreses i autònoms/es catalanes a accedir a les ajudes del nou programa Kit Digital, impulsat per l’Estat amb l’objectiu d’accelerar la transformació digital empresarial.

Dotat amb un pressupost de més de 3.000 milions d’euros finançat amb fons Next Generation EU, el programa Kit Digital s’articula a través de subvencions a fons perdut que permeten accedir a un gran catàleg de solucions adaptades a les necessitats tecnològiques dels beneficiaris, des de disseny de pàgines web i comerç electrònic, a plans de màrqueting digital i ciberseguretat, entre d’altres.

 

Qui pot ser beneficiari/ària?

Els ajuts van dirigita a empreses i autònoms  societats civils i comunitats de béns amb activitat econòmica i explotacions agràries.

Segments Quantia màxima Data límit
Segment I: Empreses de 10-49 treballadors/es  12.000 € Fins el 31 desembre de 2024
Segment II: Empreses de 3-9 treballadors/es 6.000 € Fins el 31 desembre de 2024
Segment III: Empreses de 0-2 treballadors/es 2.000 € Fins el 31 desembre de 2024
* Autònoms,  CB i SC amb activitat económica i explotacions agràries. Segment segons el número de treballadors/es  Fins el 31 desembre de 2024

Quines solucions de digitalització es poden sol·licitar?

 • Portal web i presència a Internet
 • Gestió de xarxes socials
 • Comerç electrònic
 • Presència avançada a Internet (Posicionament SEO)
 • Marketplace
 • Gestió de processos
 • Factura electrònica
 • Comunicacions segures
 • Ciberseguretat
 • Gestió de clients/CRM
 • Analítica i intel·ligència empresarial
 • Eines per oficines virtuals

 

Quins requisits han de complir?

 • Alta de l’activitat econòmica ha de ser superior als 6 mesos.
 • Estar activa i no tenir consideració d’estar en crisi
 • Domicili fiscal a territori espanyol
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
 • No incórrer en cap de les icompatibilitats previstes en la Llei General de Subvencions.
 • No superar el límit d’ajuts de mínimis.
 • No tenir una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea, per declaració d’una ajuda il·legal e incompatible amb el Mercat Comú. 

 

Com sol·licitar els ajuts del Kit Digital?

Contacta amb la nostra Oficina Acelera Pime al 972 314 077 // digital@cambrapalamos.cat i t’ajudarem a tramitar el teu bo digital

 

Més informació sobre el Kit Digital a: www.acelerapyme.gob.es/kit-digital 

Volver arriba