Saltear al contenido principal

La Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank promouen conjuntament l’autoocupació i l’activitat emprenedora

La Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank promouen conjuntament l’autoocupació i l’activitat emprenedora

  • En virtut d’un conveni entre la Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank s’afavoreix la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.

 

Palamós, 20 de març de 2023

La Cambra de Comerç de Palamós i MicroBank, el banc social de CaixaBank, col·laboren conjuntament per tal de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Gràcies a un acord entre les dues entitats, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En virtut d’aquesta col·laboració, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per la Cambra de Comerç de Palamós.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Cambra de Comerç de Palamós és una entitat adreçada a emprenedors que té com a missió, entre d’altres, incrementar les empreses de la seva demarcació. L’entitat ofereix serveis d’elaboració de plans d’empresa, estudis de viabilitat, assessorament de tràmits oficials i subvencions.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant 2022, MicroBank ha finançat a Catalunya 29.873 projectes amb impacte social per valor de 308,5 milions d’euros, dels quals 24.247 microcrèdits per valor de 183,5 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 3.881 per un import de 51 milions d’euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.745 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 73,9 milions d’euros durant 2022.

290 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 290 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

 

 

 

 

 

 

 

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver arriba