Saltear al contenido principal

Modificació de les bases del Kit Digital: ampliació d’ajudes a les empreses de menys de 3 empleats

La modificació amplia l’ajuda a les empreses de menys de 3 empleats (segment III), incrementant en 1.000€ el bo digital i creant la solució «Lloc de treball segur» que inclou un dispositiu hardware.

Tots els detalls de la modificació es poden consultar a l’ordre TDF/435/2024, del 9 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ETD/1498/202, de 29 de desembre, publicada al  Boletín Oficial del Estado de l’11 de maig de 2024.

Ampliació de l’ajuda a les empreses de menys de 3 empleats

Segment III: Empreses d’entre 0 i menys de 3 empleats amb un bo digital de 2.000 euros passa a ser de 3.000€.

El Bo digital ara serà de 3.000€, i l’augment de 1.000€ tindrà caràcter retroactiu

L’augment de l’ajuda tindrà caràcter retroactiu, garantint així, els principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència.

Podran sol·licitar-la les noves empreses i aquelles empreses beneficiàries del segment III que ja l’haguessin demanat amb anterioritat i fins i tot si ja han consumit el seu bo digital.

Si una empresa del segment III, ja ha estat beneficiada pel bo, i vol sol·licitar l’ampliació de 1000 euros, només haurà d’entrar en l’expedient, seleccionar el botó habilitat per a això i signar aquesta conformitat. En aquest cas, la concessió és automàtica

Està previst obrir la sol·licitud de l’ajuda per al segment III amb el nou import de 3.000€ el mes de juny, tant per a noves peticions, com per a empreses ja beneficiades.

Nova solució «Lloc de treball segur»

L’ordre de bases àmplia la nova solució «Lloc de treball segur», en el Catàleg de Solucions de Digitalització per al segment III, que inclou l’opció d’incloure un dispositiu maquinari.

Els requisits que ha d’incloure el dispositiu hardware són:

–  Que en el producte i en el preu ha de tenir integrada una llicència que compleixi amb els requisits establerts per a la categoria, de Ciberseguretat, a més d’un encriptat/xifratge en repòs, que asseguri la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.

–  Hauran de complir uns requisits mínims quant a emmagatzematge, processador, memòria RAM, sistema operatiu, entre altres requisits que recull al complet l’Ordre de Bases que pots consultar en aquest enllaç i en Acelera pime.

Està previst un bo màxim de 1.000 euros, sent subvencionables ordinadors portàtils o ordinadors de sobretaula nous.

 

Més informació

https://www.red.es/es/actualidad/noticias

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/11/pdfs/BOE-A-2024-9523.pdf

https://www.acelerapyme.es/kit-digital

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver arriba