Saltear al contenido principal

Programa Sostenibilitat

COMPETITIVITAT

El programa Sostenibilitat està orientat cap a les necessitats específiques de millora econòmica sostenible de les empreses i posa a disposició de les pimes, a través de la Cambra, el suport necessari per als seus processos d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030.

L’objectiu d’aquest és millorar la productivitat i competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent, per aconseguir un creixement econòmic sostenible.

FASE I – Anàlisi exhaustiu de l’empresa amb la finalitat d’identificar les possibles millores en diferents àrees relacionades amb la sostenibilitat. Aquest diagnòstic és totalment gratuït.

FASE II – Implantació de les solucions establertes en el diagnòstic, segons les àrees de millora detectades.

El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la Fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7000€, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500€ (Convocatòria 2023). Ajuda finançada pel Fons FEDER.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la seu electrònica i s’ha de disposar de signatura digital (del titular o representant) i l’aplicació Autofirma.

Les empreses de la demarcació de la Cambra de Palamós es poden presentar a les convocatòries de la Cambra de Comerç de Girona

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 24 de febrer a les 9:00h. i finalitzarà el 31 de maig de 2023 a les 14:00h. (o fins esgotar pressupost).

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa

Volver arriba